line

Analiza peptidov in proteinov z LC-MS

OPIS

Farmacevtska industrija vse več pozornosti posveča razvoju bioloških zdravil. Zato je vse več potreb po analitskih tehnologijah, ki omogočajo reševanje pomembnih vprašanj, kot so na primer identifikacija in kvantifikacija peptidov in proteinov. Kombinacija tekočinske kromatografije z masno spektrometrijo (LC-MS) ima pomembno vlogo pri tem.

Na dvodnevnem seminarju Vam bomo v uvodu predstavili osnove analize peptidov in proteinov z masno spektrometrijo. Seminar se bo dotaknil vseh pomembnih vidikov. Po uvodu v LC-MS, se bomo osredotočili na tehnike analize proteinov, seznanili se boste z ionizacijo peptidov in proteinov z elektronsko ionizacijo (ESI), ionizacijo v matriksu z lasersko desorpcijo (MALDI),  encimskimi in tekočinsko-kromatografskimi tehnikami za karakterizacijo proteinov, potekom dela od samega pričetka do končne karakterizacije proteinov, fragmentacijo peptidov v tandem masni spektrometriji (MS-MS) z namenom identifikacije ter z osnovami za opredelitve post-translacijskih modifikacij. Poleg karakterizacije proteinov, bomo pozornost namenili tudi poteku dela v kvantitativni analitiki proteinskih učinkovin in bioloških matrik. Seminar je koristen tudi za tiste analitike in raziskovalce, ki delajo na drugih področjih analiz proteinov s pomočjo masne spektrometrije.

TEME / PROGRAM

  • Uvod v LC-MS. Instrumentacija in pridobivanje podatkov. Struktura proteinov. Analiza proteinov z masno spektrometrijo.
  • Ionizacija analitov. Elektronska ionizacija (ESI) in ionizacija v matriksu z lasersko desorpcijo (MALDI). Instrumentacija, ionizacijski mehanizmi s praktičnega vidika.
  • Podatki iz masnih spektrov. Povprečne in natančne mase, izotopi, multipla nabitost ionov, transformacije spektra.
  • Karakterizacija proteinov. Encimske in tekočinsko kromatografske tehnike za karakterizacijo proteinov, s prikazom na monoklonskih protitelesih.
  • Potek dela od pričetka do končne karakterizacije proteinov. Denaturacija, prebava, masna analiza, fragmentacija peptidov.
  • Zaporedna sekvenčna anliza. Fragmentacija peptidov in preverjanje zaporedij.
  • Posttranslacijske modifikacije. Splošni vidiki ter strategija karakterizacije glikoproteinov.
  • Nove tehnologije in aplikacije. MS analiza intaktnih proteinov z masnim spektrometrom visoke ločljivosti.

KOMU JE NAMENJENO

Seminar je namenjen vsem analitikom in raziskovalcem z izkušnjami ali brez, ki delajo oz. bodo delali na področju analize peptidov in proteinov z LC-MS. Primeri uporabe so večinoma vzeti iz farmacevtskih področij, vendar celotna strategija velja tudi za druga področja anlize proteinov z LC-MS.

KOTIZACIJA: 750,00 EUR na udeleženca. Število udeležencev je omejeno na 12.

TRAJANJE: Dva dni.

DODATNO: Predavatelj je prof. dr. Wilfried Niessen, ki ima več kot 30 let izkušenj na področju LC-MS raziskav. Seminar običajno organiziramo enkrat letno v Ljubljani ali Zagrebu.

NatisniE-naslov

0
0
0
s2smodern

Uvod v LC-MS – Predavanje

OPIS

Seminar je namenjen vsem, ki jih zanima masna spektrometrija oziroma njena sklopitev s tekočinsko kromatografijo. Predvsem tistim, ki te tehnike še nimajo v svojem laboratoriju oziroma se prvič srečujejo z njo. Podal vam bo pregled osnov in predstavil, kaj lahko s to tehniko pridobite.

TEME / PROGRAM
• Kaj je masna spektrometrija
• Instrumentacija za MS
• Viri ionov, ionska optika, detekcija
• Sklopitev LC in MS
• Kakšne podatke dobimo iz LC-MS

KOMU JE NAMENJENO
Vsem, ki jih zanima masna spektrometrija.

KOTIZACIJA
Udeležba predavanja je brezplačna.
Število udeležencev je omejeno na 10.

TRAJANJE
Ena do tri ure. Predavanje.

DODATNO
Predavanje lahko pripravimo v 1-urni izvedbi, kjer se boste seznanili z osnovami oziroma ga lahko pripravimo v podaljšani 2-urni ali 3-urni izvedbi, kjer se podrobneje seznanite s tehniko.
Predavanje izvajamo v predavalnici Instrumentalia, d.o.o. v Ljubljani.
Predavanje lahko izvedemo tudi v vaši predavalnici.

NatisniE-naslov

0
0
0
s2smodern

Interpretacija MS in MS-MS masnih spektrov – Seminar

OPIS

Seminar za napredne uporabnike vam pomaga pridobiti ter poglobiti znanje in pristope za interpretacijo MS-MS spektrov pridobljenih s kolizijsko inducirano disociacijo (de)protoniranih molekul in sorodnih ionov s sodim številov elektronov, nastalih pri LC-MS ionizacijskih tehnikah kot so “electrospray” in APCI. Poleg predavanj seminar vsebuje interaktivne vaje na realnih primerih.

TEME / PROGRAM
• Informacije iz masnih spektrov
• Splošne značilnosti fragmentacije
• Fragmentacija pozitivnih ionov s sodim številom elektronov
• Spojine, ki vsebujejo kisik in žveplo
• Spojine, ki vsebujejo dušik
• Fragmentacija negativnih ionov s sodim številom elektronov
• Strategije za potrditev in identifikacijo s pomočjo LC-MS-MS


KOMU JE NAMENJEN
Seminar je namenjen naprednim uporabnikom LC-MS in znanstvenikom, ki uporabljajo LC-MS podatke.
Priporočamo najmanj 6 mesecev izkušenj z LC-MS.

KOTIZACIJA
750,00 EUR na udeleženca
Število udeležencev je omejeno na 12.

TRAJANJE
Dva dni. Predavanja in teoretične vaje.

DODATNO
Predavatelj je prof. dr. Wilfried Niessen, ki ima več kot 30 let izkušenj na področju LC-MS raziskav.
Seminar običajno organiziramo enkrat letno v Ljubljani ali Zagrebu.

NatisniE-naslov

0
0
0
s2smodern

Razvoj metod v kvantitativni analitiki s pomočjo LC-MS – Seminar

OPIS

Ta napredni aplikacijsko orientiran eno-in-pol dnevni seminar o LC-MS je osredotočen na vse pomembne vidike razvoja metod za kvantitativno analitiko s pomočjo LC-MS (z izjemo statističnih vidikov obdelave podatkov). Seminar poglablja razumevanje pomembnih tem kvantitativne analitike s pomočjo LC-MS in spodbuja razpravo glede uporabnikovih izkušenj. Teoretični del je podprt z več študijami realnih primerov.

TEME / PROGRAM

• Uvod v LC-MS
• Razvoj metod – 1. Ionizacija analitov
• Razvoj metod – 2. Masna spektrometrija
• Razvoj metod – 3. Vplivi matriksa
• Razvoj metod – 4. Predpriprava vzorcev in vidiki LC
• Razvoj metod – 5. Validacija


KOMU JE NAMENJEN
Seminar je namenjen uporabnikom LC-MS, ki se ukvarjajo s kvantitativno analizo (tudi bioanaltika in analitika ostankov) in vse ostale znanstvenike, ki so vpleteni v kvantitativno analizo z uporabo LC-MS. Čeprav boste v prvem delu seminarja osvežili znanje LC-MS, vam priporočamo, da se seminarja udeležite, ko že imate nekaj izkušenj z LC-MS.

KOTIZACIJA
750,00 EUR na udeleženca.
Število udeležencev je omejeno na 12.

TRAJANJE
En dan in pol. Predavanja in teoretične vaje.

DODATNO
Predavatelj je prof. dr. Wilfried Niessen, ki ima več kot 30 let izkušenj na področju LC-MS raziskav.
Seminar organiziramo skupaj s seminarjem Interpretation of MS and MS-MS mass spectra enkrat letno v Ljubljani ali Zagrebu.

NatisniE-naslov

0
0
0
s2smodern

Interpretacija masnih spektrov pridobljenih z elektronsko ionizacijo (EI) – Seminar

OPIS

Dvodnevni seminar poglobi vaše razumevanje masne spektrometrije z elektronsko ionizacijo (EI) ter fragmentacije ionov z lihim številom elektronov s posebno pozornostjo na mehanizme fragmentacije in praktične vidike povezane z identifikacijo analitov, kot je na primer iskanje po knjižnicah. Pristop k obdelavi fragmentacije in interpretacije je praktičen in ne le teoretičen saj poleg predavanj vsebuje tudi praktične vaje iz razlage masnih spektrov.

TEME / PROGRAM
• Uvod v EI masno spektrometrijo
• Informacije iz masnih spektrov
• Splošna pravila fragmentacije
• Pomembne fragmentacijske reakcije
• Splošni pristopi k interpretaciji EI masnih spektrov

KOMU JE NAMENJEN
Seminar je zasnovan kot osnovni tečaj za uporabnike z izkušnjami iz GC-MS, ki želijo boljši vpogled v razlago masni spektrov, ki nastanejo z EI.

KOTIZACIJA
750,00 EUR na udeleženca.
Število udeležencev je omejeno na 12.

TRAJANJE
Dva dni. Predavanja in teoretične vaje.

DODATNO
Predavatelj je prof. dr. Wilfried Niessen, ki ima več kot 30 let izkušenj na področju LC-MS raziskav.
Seminar organiziramo skupaj s seminarjem Interpretation of MS and MS-MS mass spectra enkrat letno v Ljubljani ali Zagrebu.

NatisniE-naslov

0
0
0
s2smodern